Obchodní podminky - Půjčovna vodních skútrů

Přejít na obsah
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro služby půjčovny Dagmar Andrlová, provozovna: Komenského 28/8, 789 01 Zábřeh IČ: 02080168. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

Rezervace vodního skútru

1.Rezervace vodního skútru může bít provedena telefonicky, e-mailem, nebo za pomoci rezervačního formuláře. Ve správně vyplněném formuláři musí být vyplněna všechna povinná pole označená hvězdičkou a uveden termín zapůjčení.

2.Zákazníkovi bude, po doručení rezervace, obratem odesláno e-mailem potvrzení o doručení. Toto potvrzení o doručení Vaší rezervace má však pouze informativní charakter a není akceptací návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu.

3.Smlouva o pronájmu je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení rezervace zákazníkovi a to po složení dohodnuté kouce, nebo rezervačního poplatku ( peněžitá záloha ).

4.Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky

5.Je-li smluvní stranou – podnikatel (osoba, která užívá služby za účelem svého podnikání), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, a které se vztahují na podnikatele. Na podnikatele se současně nevztahují ustanovení spotřebitelských smluv, zejména nabývá práva a povinnosti adresované spotřebiteli.

6.Půjčovna není povina akceptovat návrh zákazníka na uzavření smlouvy o pronájmu.
Návrat na obsah